Wiadomości

Podsumowanie pracy policjantów w 2020 roku – roczna odprawa służbowa

Data publikacji 29.01.2021

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego. W odprawie uczestniczył Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich oraz Prokurator Regionalny w Gdańsku p. Teresa Rutkowska–Szmydyńska.

Dzisiaj o godz. 11.00 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozpoczęła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, a honorowymi gośćmi byli Wojewoda Pomorski i Prokurator Regionalny w Gdańsku. Gościliśmy także Prokuratorów Okręgowych z Gdańska – Pana Michała Kierskiego i ze Słupska – Pana Krzysztofa Młynarczyka.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy pomorskich policjantów w 2020 r. oraz omówiono cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w nowym 2021 roku. Szczegółowo przedstawiono także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

W podsumowaniu położono nacisk na działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zwalczanie przestępczości kryminalnej.

Komendant wojewódzki podziękował pomorskim policjantom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Wojewoda Pomorski w swoim przemówieniu podkreślił wiodącą rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie województwa. Do podziękowań dołączyła Prokurator Regionalny w Gdańsku zwracając uwagę na bardzo dobrą współpracę z Policją i wyniki w zwalczaniu przestępczości, osiągane dzięki ścisłemu współdziałaniu.

Z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa odprawę przeprowadzono zdalnie, na zasadzie videokonferencji.

  • Podsumowanie pracy policjantów w 2020 roku – odprawa służbowa
  • Podsumowanie pracy policjantów w 2020 roku – odprawa służbowa