ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

Data publikacji 19.11.2020

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Z uwagi na obostrzenie przeciwepidemiczne ceremonia odbyła się bez udziału rodzin funkcjonariuszy, z zastosowaniem zasad sanitarnych, ale zachowała uroczysty charakter.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Wszystkim ślubującym kilkudziesięciu funkcjonariuszom Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył legitymacje służbowe, ponadto pogratulował przejścia z powodzeniem przez procedurę kwalifikacyjną i życzył wielu sukcesów w przyszłej służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nowi funkcjonariusze otrzymali też listy gratulacyjne od gościa honorowego uroczystości - Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności.

  • policjanci na ślubowaniu
  • policjanci na ślubowaniu
  • policjanci na ślubowaniu
  • policjanci na ślubowaniu
  • policjanci na ślubowaniu