Zmiany w organizacji ruchu w dniach 31 października i 1 listopada - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Zmiany w organizacji ruchu w dniach 31 października i 1 listopada

Data publikacji 29.10.2020

1 listopada 2020r. wystąpią zmiany w organizacji ruchu w Wejherowie w rejonie cmentarza przy ul. Ks. Roszczynialskiego w Wejherowie oraz 3-maja. Również w Rumi należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu.

Dojazd do cmentarza przy ulicy ks. Roszczynialskiego został wyznaczony ulicami 12 Marca, Sikorskiego i Odrębną do parkingu przy ul. Roszczynialskiego, na który wjazd i wyjazd będzie możliwy tylko od strony Gniewowa.  Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego (drogi poprzeczne od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) będą zamknięte. W miejscach przecinania się tych ulic zostaną ustawione zapory z oznakowaniem B-1 „zakaz ruchu” lub ustawione posterunki stałe. Ulicą Roszczynialskiego (od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) poruszać się będą mogły jedynie autobusy komunikacji zbiorowej, pojazdy taxi oraz rowery.

Pojazdy oznaczone kartą dla osoby niepełnosprawnej nie będą mogły poruszać się ul. Roszczynialskiego. Kierowcy pojazdów oznaczonych kartą dla osoby niepełnosprawnej będą mogli zatrzymać się na parkingu przy ul. Roszczynialskiego w specjalnej wyznaczonej strefie dla tego typu pojazdów (31 miejsc usytuowanych blisko cmentarza).

Ponadto w dniu 1 listopada 2019 r. zostanie wyznaczony tymczasowy parking na ok. 60 miejsc przy ul. Wschodniej i Poprzecznej. W celu usprawnienia ruchu drogowego na ul. Odrębnej oraz w okolicy wjazdu na parking zostaną tymczasowo ustawione znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24. Pojazdy pozostawione w tych miejscach zostaną usunięte z drogi na koszt właściciela.

Dla pojazdów taxi zostanie wyznaczona zatoka postojowa wzdłuż ul. Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną i Brzozową. Samochody TAXI NIE BĘDĄ MOGŁY ZAWRACAĆ na ulicy Roszczynialskiego, o czym informować będzie znak „zakaz zawracania.”

Głowna uroczystość przy cmentarzu na ul. Roszczynialskiego rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 14:00.  Na załączonej mapie kolorem czerwonym zaznaczono trasę dojazdu do cmentarza samochodami osobowymi

Również 2 listopada 2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie „starego cmentarza” przy ul. Sportowej w Wejherowie, gdzie będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się”. Na  wielu drogach wprowadzony zostanie ruch kierowany. Proszę pamiętać że należy stosować się do poleceń wydawanych przez policję oraz straż miejską, co  znacznie przyczyni się do poprawy płynności ruchu. Ponadto namawiamy wszystkich zmotoryzowanych,  a w szczególności mieszkańców Wejherowa do korzystania komunikacji publicznej. Główne uroczystości wraz z Mszą Świętą. na tym cmentarzu rozpoczną się o godzinie 16:00.

RUMIA

W dniu 31.10.2019 roku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Na załączonych zdjęciach można zapoznać się ze zmianą organizacji ruchu.