Dzielnicowi – policjanci pierwszego kontaktu - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Dzielnicowi – policjanci pierwszego kontaktu

Data publikacji 16.09.2020

Każdego dnia sopoccy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem osób przebywających w kurorcie. Wśród nich są dzielnicowi - policjanci pierwszego kontaktu. W okresie walki z koronawirusem sopoccy dzielnicowi każdego dnia kontrolują osoby objęte kwarantanną domową i reagują na ujawnione nieprawidłowości. W trosce o bezpieczeństwo spotykają się też z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kontrolują sklepy oraz rozmawiają z mieszkańcami w swoim rejonie służbowym. Funkcjonariusze służą poradą, udzielają pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz starają się rozwiązać konflikty sąsiedzkie.

Policjant pierwszego kontaktu - tak przyjęło się mówić o dzielnicowym, który jest najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Dzielnicowi to policjanci, których głównym zadaniem jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie. Każdy może się do nich zwrócić o pomoc i poradę prawną oraz przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Realizując rządowy program „Dzielnicowy bliżej nas”, w ostatnim czasie dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedstawicielami instytucji pomocowych oraz mieszkańcami. Podczas spotkań przybliżają rozmówcom założenia policyjnych inicjatyw, podejmowanych działań, przybliżają rolę jaką pełnią na danym terenie, angażują się w rozwiązanie bieżących problemów, w tym zwłaszcza sąsiedzkich, a także przypominają w jaki sposób można się z nimi skontaktować.

W okresie walki z koronawirusem dzielnicowi razem z funkcjonariuszami z innych komórek każdego dnia kontrolują osoby objęte kwarantanną domową i reagują na ujawnione nieprawidłowości. Dzielnicowi sprawdzają też, czy osoby przestrzegają obowiązujących obostrzeń związanych z utrzymaniem bezpiecznej odległości w przestrzeni publicznej oraz czy zasłaniają usta i nos w miejscach i sytuacjach, w których jest to wymagane. Podczas rozmów z mieszkańcami przypominają również, że nie trzeba osobiście zgłaszać się do jednostki Policji, by zgłosić występujące zagrożenie w swojej okolicy i zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W Sopocie obecnie jest 9 dzielnicowych, z których każdy ma przydzielony swój rejon służbowy. Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym możemy nawiązać osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje dotyczące sopockich dzielnicowych i ich rejonów znajdziemy w mobilnej bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda” oraz na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie www.sopot.policja.gov.pl w zakładce „DZIELNICOWY”.

Przypominamy, że w przypadku potrzeby wezwania pilnej interwencji należy korzystać wyłącznie z numeru alarmowego 112.