Wiadomości

Pierwszy rok pomorskiego zespołu „SPEED”

Data publikacji 20.07.2020

Zespół „SPEED” w województwie pomorskim istnieje już rok. został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dniem 18 lipca 2019r.

Celem powołania zespołu SPEED było m.in. zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego Komend Miejskich

i Powiatowych Policji woj. pomorskiego.

Od samego początku zespół uczestniczył w różnego rodzaju akcjach ukierunkowanych na kontrole prędkości, a także przy zabezpieczeniach wydarzeń plenerowych. O tym jak bardzo potrzebne było powołanie tej grupy świadczą wyniki działań.

Przez pierwszy rok działania pomorski zespół „SPEED”:

-- skontrolował  blisko 24 000 pojazdów,

- ujawnił  ponad 23 000 wykroczeń drogowych, z czego ponad 15 000 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

- zatrzymał  niemal 1 600 praw jazdy, w tym prawie 1 500 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

- zatrzymał niemal 900 dowodów rejestracyjnych, z czego aż ponad 450  za stan techniczny pojazdu.

Policjanci z zespołu SPEED, aby wyeliminować zagrożenia, jakie stwarzają w ruchu drogowym kierujący jadący z nadmierną prędkością, poruszają się radiowozami w sposób dynamiczny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom, niezbędne jest nieustanne szkolenie i podnoszenie posiadanych przez nich umiejętności  kierowania pojazdami.

W 2020roku, dzięki współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Pomorską Radą BRD, zespół „SPEED” uczestniczył w dwóch edycjach szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy na terenie Autodrom Pomorze.

Zadania, które dla policjantów przygotowali instruktorzy wymagały doskonałego panowania nad pojazdem. Ćwiczenia uwzględniały też specyfikę służby policyjnej. Z każdym kolejnym przejazdem stopień trudności był podnoszony.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia                wypadków drogowych. Nadmierna lub niedostosowana do warunków  ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana

m. in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem oraz właściwym zachowaniem

w obrębie przejść dla pieszych.

Działania zespołu SPEED prowadzone są regularnie. Policjanci kierowani są także tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo odbywania się nielegalnych wyścigów.  • Radiowozy jadące jeden za drugim
Powrót na górę strony