Wiadomości

Policjanci spotkali się ze studentami i promowali swój zawód

Data publikacji 28.02.2020

Funkcjonariusze z wydziału prewencji gdańskiej komendy, zajmujący się profilaktyka społeczną spotkali się ze studentami. Mundurowi opowiadali o pracy policjanta i zachęcali do wstąpienia w szeregi prawie 100-tysięcznej formacji.

W minioną środę policjanci z gdańskiej komendy miejskiej, którzy zajmują się profilaktyka społeczną, odwiedzili studentów na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 15.
Wizyta mundurowych na uczelni była związana z trwającymi tego dnia Targami Edukacji i Pracy. Policjanci zachęcali słuchaczy do wstąpienia w szeregi prawie 100-tysięcznej formacji, która odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Mundurowi podkreślali, że to zawód dla ludzi z pasją, dużo wymagający, a zarazem dużo dający w zamian.

W ubiegłym tygodniu policjantów z komisariatu Policji przy ul. Długa Grobla 4 odwiedziło ponad 60 licealistów z IV LO w Gdańsku, którzy przyszli zobaczyć jak wygląda praca policjanta. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące zawodu, wyposażenia komisariatu oraz sprzętu używanego przez mundurowych. Licealiści pytali, jakie w przyszłości muszą spełnić warunki, aby zostać policjantami oraz jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego. Żadne z pytań nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w gdańskiej Policji mogą składać dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27 80-803 Gdańsk tel. 58 32-16-345 58 32-16-450 58 32-16-241 kadry.gdansk@gd.policja.gov.pl. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych:

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rekrutacja-do-sluzby-w/18577,Limity-przyjec-do-sluzby-w-Policji.html, lub
https://pomorska.policja.gov.pl/sluzba_informacje_ogolne_policja_zadania_policji.php?k=258&a=brak

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powrót na górę strony