Wiadomości

EGIDA-19 – ĆWICZENIA

Data publikacji 18.11.2019

W niedzielę, 17 listopada br., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 80 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz w Komendzie Głównej Policji przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. Z województwa pomorskiego w przedsięwzięciu tym uczestniczyło 98 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie Policji.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP – KGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

Ćwiczenia na terenie województwa pomorskiego realizowane były w 5 komendach powiatowych, wzięło w nich udział 98 osób.

KPP Bytów

KPP Chojnice

KPP Człuchów

KPP Malbork

KPP Pruszcz GdańskiPowrót na górę strony