Wiadomości

Policjantka z Niemiec zakończyła praktykę w gdańskiej Policji

Data publikacji 15.07.2019

Od kilku lat funkcjonariusz z zagranicy odbywa staż w gdańskiej komendzie. Tym razem policjantka niemieckiej uczelni dla Policjantów w landzie Kolonia - Fachhochschule fuer oeffentliche Verwaltung zakończyła trzytygodniową praktykę w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. Na wybór gdańskiej jednostki Policji zdecydowała się ze względu na swoje korzenie, gdyż jej rodzice pochodzą z naszego kraju.

Jessica Pilz ma 21 lat i w sierpniu zakończy ostatni etap swojego zawodowego, policyjnego szkolenia. Praktykę zawodową mogła odbyć w wybranym przez siebie mieście w Europie. Niemiecka policjantka bardzo dobrze mówi po polsku, dlatego zdecydowała się na kilkutygodniową praktykę w Polsce. Na wybór gdańskiej jednostki Policji zdecydowała się ze względu na swoje korzenie, gdyż jej rodzice pochodzą z naszego kraju. Policjantka kończy trzyletnie studia policyjne w Wyższej Szkole Policji w Kolonii- Fachhochschule fuer oeffentliche Verwaltung i od września rozpocznie pracę w Nordrhein Westfalen Polizei w Koeln.

Opiekunem praktyk Jessici był asp. szt. Dominik Polsakiewicz z wydziału prewencji, który podczas wspólnej służby, zapoznawał przyszłą policjantkę z system pracy polskich policjantów, strukturą Policji, z zakresem pracy poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych,a także z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Niemiecka policjantka odwiedziła ponadto Salę Pamięci i Tradycji gdańskiej policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także miała możliwość zobaczenia, w jaki sposób przygotowują się i ćwiczą policjanci kierowani do zabezpieczania imprez masowych oraz jakim wyposażeniem dysponują do pełnienia tego rodzaju służby.

Dzięki uprzejmości Komendanta Komisariatu Wodnego KWP Gdańsk, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Gdańsk, Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP Gdańsk oraz Komendantów Komisariatu Policji II i III w Gdańsku funkcjonariuszka zapoznała się ze specyfiką pracy policjantów pełniących służbę na wodach, funkcjonariuszy pilnujących bezpieczeństwa na drogach, dzielnicowych, kryminalnych oraz specjalistów w zakresie zabezpieczania śladów i dowodów przestępstw.

Policjantka poznała aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Wspólnie z dzielnicowymi z komisariatu na Śródmieściu sierż. szt. Tomaszem Arendt oraz sierż. szt. Grzegorzem Małkowskim patrolowała teren miasta, a także uczestniczyła w czynnościach związanych z realizacją codziennych obowiązków służbowych dzielnicowego.

Ponadto, w ramach współpracy gdańskiej policji z podmiotami lokalnymi oraz władzą samorządową, miała okazję spotkać się z Z-cą Prezydenta Miasta Gdańska, a także jako gość uczestniczyć w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz odwiedzić Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, dzięki czemu zaznajomiła się ze specyfiką współpracy Policji z instytucjami i organizacjami lokalnymi.
Policjantka chętnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach wykonywanych przez mundurowych. Zdobyte w Polsce doświadczenie z pewnością zostanie wykorzystane przez nią podczas służby.

  • Komendant gratuluje policjantce
  • Policjantka stoi z dwoma polskimi policjantami przy radiowozie
  • Policjanta ogląda sprzęt policyjny
  • Policjantka z polskim policjantem płynie motorówką
Powrót na górę strony