Wiadomości

KWP GDAŃSK - SYMPOZJUM NAUKOWO-PASTORALNE

Data publikacji 20.05.2015

Dzisiaj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowo-pastoralne pod nazwą „Policja polska – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Wydarzenie zainspirowane zostało 25-leciem poświęcenia kaplicy policyjnej znajdującej się tuż przy jednostce.

Dzisiaj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowo-pastoralne pod nazwą „Policja polska – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Wydarzenie zainspirowane zostało 25-leciem poświęcenia kaplicy policyjnej znajdującej się tuż przy jednostce. W czasie otwarcia sympozjum Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski wręczył Złoty Medal za Zasługi dla Policji oraz podziękowania 14 kapelanom zaangażowanym w duszpasterstwo w garnizonie pomorskim.

25-lecie poświęcenia kaplicy policyjnej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku stało się przyczynkiem do zorganizowania sympozjum naukowo-pastoralnego pod nazwą „Policja polska – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Ponadto podczas spotkania uczczono inne rocznicowe wydarzenia tj. 75. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 25-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, 25-lecie powstania Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku na Złotej Karczmie oraz 25-lecie duszpasterstwa Policji w Polsce.

Honorowy patronat nad sympozjum objęli Metropolita  Gdański ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Wojciech Sobczak.

Sympozjum otworzył Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Odczytano także List Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Uroczysta zbiórka otwierająca sympozjum był okazją do wyróżnienia kapelanów angażujących się w pracę duszpasterską w garnizonie pomorskim.

Kapelan Wojewódzki Policji w Gdańsku – ks.prałat dr Bogusław Głodowski  otrzymał Medal „Milito pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”). To polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ustanowione w 2001roku przez ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia, który osobiście wręczył medal.

Ks. Bogusław Głodowski został odznaczony także Złotym Medalem za Zasługi dla Policji nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych m.in. za prowadzenie pracy duszpasterskiej w środowisku policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin w garnizonie pomorskim.

Ponadto 14 kapelanów odebrało podziękowania z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

Tematyka wykładów obejmowała następujące zagadnienia:

1.      Historia polskiej Policji w latach 1918-2015 /Ustawa o Policji Państwowej z roku 1919 oraz 1990/ - prof. Andrzej Misiuk /Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego/

2.      Przesłanie zbrodni katyńskiej /75 rocznica zbrodni katyńskiej/ - prof. Piotr Majer /Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie/

3.      Policja a godność i prawa człowieka -  ks. prof. Edward Wiszowaty /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/

4.      Historia kaplicy policyjnej w koszarach OPP i parafii w Gdańsku -  Złotej Karczmie - ks. dr Bogusław Głodowski.

Po części wykładowej podsumowano sympozjum, a po wymianie spostrzeżeń organizatorzy zaprosili uczestników do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

W kaplicy odbyła się Ekumeniczna Modlitwa o Pokój z udziałem przedstawicieli innych religii i wyznań. Można było zwiedzić Salę Historii i Tradycji Policji, obejrzeć wystawiony sprzęt policyjny oraz poczęstować grochówką z kuchni polowej.

 

 

 

Powrót na górę strony