Wiadomości

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w komplecie

Data publikacji 10.07.2024

Dzisiejsza odprawa służbowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozpoczęła się od uroczystego wręczenia rozkazów personalnych Komendanta Głównego Policji na stanowiska I Zastępcy oraz Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Tym samym ścisła kadra kierownicza komendy wojewódzkiej została skompletowana.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od odczytania rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konradowi Kobierskiemu, dotychczasowemu Zastępcy komendanta wojewódzkiego. Insp. Konrad Kobierski nadal będzie nadzorował pion kryminalny.

Następnie insp. Bogusław Ziemba wręczył rozkaz o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – mł.insp. Aliny Majchrzak, pełniącej obowiązki na tym stanowisku od 3 czerwca br. Pani Komendant odpowiada za pion logistyczny.

Ponadto od dzisiaj pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. prewencji powierzone zostało insp. Annie Kos piastującej do wczoraj stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. Insp. Anna Kos jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczęła w 1992 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie. Służyła głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywała doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych tj. była Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Braniewie, Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Braniewie, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie,  od 17.01.2021 objęła stanowisko I Zastępcy Komenda Powiatowego w Chojnicach a od 13.04.2023 r. została powołana na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. Za wzorową służbę odznaczona została Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”.

Zbiórka była okazją do wręczenia nagród laureatom wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2024 roku.”
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba wręczył nagrody najlepszym funkcjonariuszom służby kryminalnej, którzy wykazali się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną podczas eliminacji wojewódzkich.

Konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku i współorganizowany ze Szkołą Policji w Słupsku przebiegał w następujących konkurencjach:
1) najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą,
2) najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy,
3) najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy,
4) najlepszy technik kryminalistyczny.
W trakcie eliminacji została wyłoniona również najlepsza drużyna służby kryminalnej garnizonu pomorskiego. W klasyfikacji drużynowej najwyżej ocenione zostały reprezentacje: Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie (I miejsce), Komendy Miejskiej Policji w Gdyni (II miejsce) oraz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach (III miejsce).

W finale Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2024 roku”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.  Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowała będzie drużyna z KPP w Kościerzynie.

Do gratulacji złożonych laureatom dołączył także obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Maciej Marciniak oraz mł. insp. Agnieszka Hanak – Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku.

Po części ceremonialnej zbiórki odbyła się odprawa służbowa. Na naradzie podsumowano wyniki pracy pomorskich policjantów w zakończonym półroczu oraz omówiono cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w bieżącej pracy. Szczegółowo przedstawiono także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

 

Zdjęcia: sierż. szt. Piotr Pawłowski

Film: mł. asp. Łukasz Kirkuć

 

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
Powrót na górę strony