Wiadomości

Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy w gdańskiej komendzie wojewódzkiej

Data publikacji 14.06.2024

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzony został ćwiczebny alarm przeciwpożarowy. Celem ćwiczeń było sprawdzenie szybkości i sprawności przeprowadzenia ewakuacji na wypadek powstania pożaru oraz współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej. Przebieg ćwiczeń nadzorował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski.

Policjanci i pracownicy cywilni Policji gdańskiej komendy wojewódzkiej wzięli dziś udział w ćwiczebnym alarmie przeciwpożarowym. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie szybkości i sprawności przeprowadzonej ewakuacji na wypadek powstania pożaru oraz współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej. Nad ich przebiegiem czuwał insp. Konrad Kobierski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Głównym założeniem ćwiczeń jest wyrobienie nawyku wśród pracowników, iż z chwilą zagrożenia i usłyszenia sygnałów akustycznych  powinni bezpiecznie ewakuować się z budynku w wyznaczone wcześniej  miejsce. W przeprowadzonych ćwiczeniach brał udział jeden zastęp Straży Pożarnej. W planie ćwiczeń założono ewakuację osób znajdujących się na II kondygnacji, którym w wyniku rozprzestrzeniania się pożaru odcięto drogi ewakuacyjne. Podczas ćwiczeń w ciągu 5 min ewakuowano 321 osób zatrudnionych w naszym obiekcie. W opinii Straży Pożarnej ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie i bez uwag.

Tego rodzaju ćwiczenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Powrót na górę strony