Wiadomości

Debata oksfordzka z udziałem licealistów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Data publikacji 28.05.2024

Dzisiaj na zaproszenie Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowego Koła Praw Człowieka UG a także Klubu Debat „ARS BENE DICENDI” mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wzięła udział w charakterze sędzi w debacie oksfordzkiej, której teza brzmiała „Instytucja tymczasowego aresztowania narusza prawa i wolności człowieka”.

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualne wraz z tematycznymi kołami zrzeszającymi studentów Wydziału Prawa i Administracji UG, cyklicznie organizują debaty oksfordzkie, w której naprzeciw siebie stają dwie strony – propozycji i opozycji. Zadaniem pierwszej z nich jest udowodnienie prawdziwości określonej tezy, zaś drugiej – jej obalenie. Charakterystyczne dla debaty oksfordzkiej jest to, że uczestnicy znają wcześniej tezę, aby móc się do niej właściwie przygotować, jednak nie wiedzą, po której ze stron się znajdą  Tym razem do debaty zostali zaproszeni gdańscy licealiści. Teza z jaką mieli się zmierzyć to „INSTYTUCJA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA NARUSZA PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA”.

Licealiści bardzo dobrze przygotowali się do postawionej tezy a skład sędziowski prowadził trudne i burzliwe dyskusje, aby zdecydować, która ze stron zwyciężyła na argumenty. Po zakończonej debacie i wyłonieniu zwycięzców, licealiści mieli czas na zadawanie pytań składowi sędziowskiemu.

Instytucja tymczasowego aresztowanie okazała się bardzo interesującym i ważnym zagadniemy zarówno dla licealistów, jak i dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UG.

  • Na zaproszenie Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowego Koła Praw Człowieka UG a także Klubu Debat „ARS BENE DICENDI” mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wzięła udział w charakterze sędzi w debacie oksfordzkiej, której teza brzmiała „Instytucja tymczasowego aresztowania narusza prawa i wolności człowieka”.
  • Na zaproszenie Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowego Koła Praw Człowieka UG a także Klubu Debat „ARS BENE DICENDI” mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wzięła udział w charakterze sędzi w debacie oksfordzkiej, której teza brzmiała „Instytucja tymczasowego aresztowania narusza prawa i wolności człowieka”.
  • Na zaproszenie Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowego Koła Praw Człowieka UG a także Klubu Debat „ARS BENE DICENDI” mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wzięła udział w charakterze sędzi w debacie oksfordzkiej, której teza brzmiała „Instytucja tymczasowego aresztowania narusza prawa i wolności człowieka”.
  • Na zaproszenie Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowego Koła Praw Człowieka UG a także Klubu Debat „ARS BENE DICENDI” mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wzięła udział w charakterze sędzi w debacie oksfordzkiej, której teza brzmiała „Instytucja tymczasowego aresztowania narusza prawa i wolności człowieka”.
Powrót na górę strony