Wiadomości

IX Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym

Data publikacji 24.05.2024

W piątek 25 maja 2024 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbył się „IX Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym”. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego, w których funkcjonują klasy mundurowe. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka.

W tegorocznej edycji „Dnia Otwartego” udział wzięło blisko 600 uczniów klas mundurowych z województwa pomorskiego. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych garnizonu pomorskiego oraz instytucji i podmiotów pozapolicyjnych działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Dla uczestników przygotowano pokazy tresury i wyszkolenia policyjnych psów służbowych przez funkcjonariuszy Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Gdyni, pokaz taktyki i technik interwencji zaprezentowany przez instruktorów z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku oraz pokaz dynamicznego zatrzymania niebezpiecznego przestępcy przygotowany przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zaprezentowali możliwości armatki wodnej Tajfun IV. Na stoisku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku uczniowie mogli zapoznać się z tajnikami pracy technika kryminalistyki, a z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku porozmawiać na temat obowiązujących przepisów drogowych oraz właściwych i bezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze. Na stoisku Wydziału Prewencji policjanci rozmawiali z młodzieżą między innymi na temat bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a wspólnie z członkami Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi omawiali zagadnienie, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi podczas zagranicznych wyjazdów. Wydarzeniu towarzyszyły także pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu Policji i innych służb mundurowych.

Dbając o kultywowanie tradycji i dorobku naszej formacji wśród uczniów klas mundurowych, do udziału w IX edycji Pomorskiego Dnia Otwartego dla Klas o Profilu Policyjnym zaproszono Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, która stanowi stały i wyrazisty element wizerunku polskiej Policji. Wysoki poziom artystyczny oraz bogaty i różnorodny repertuar Orkiestry niewątpliwie uświetniły tegoroczne przedsięwzięcie. Pokaz musztry paradnej oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pod batutą kapelmistrza Pana mł. insp. Janusza Trzepizura oraz pod kierownictwem tamburmajora Pana nadkom. Jakuba Pietruchy, na wszystkich zgromadzonych zrobił ogromne wrażenie.

W trakcie wydarzenia odbył się konkurs pierwszej pomocy, w którym wzięli udział wyznaczeni uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego. Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce – Wanessa Kalkowska z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku,

II miejsce – Jakub Borowski z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie,

III miejsce – Jakub Witek z Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.

Puchary, dyplomy oraz pamiątkowe statuetki laureatom wręczyli Pan insp. Bogusław Ziemba p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Pan Sławomir Lucewicz - Zastępca Dyrektora ds. Promocji Kancelaria Marszałka Województwa.

Partnerami wydarzenia byli:

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,
 • Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu,
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku,
 • Gdańsk Transport Company S.A.,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku,
 • Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdyni,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
 • Areszt Śledczy w Gdańsku,
 • 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
 • Liga Obrony Kraju w Gdańsku.

Celem przedmiotowej inicjatywy jest przede wszystkim promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej Policji wśród młodzieży, jak również zapoznanie ze specyfiką naszej służby, zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie jej funkcjonowania, a tym samym ułatwienie wyboru drogi zawodowej i zachęcenie do wstąpienia w nasze szeregi. Obecnej na Dniu Otwartym młodzieży dopisywał dobry nastrój i pomimo młodego wieku niektórzy uczniowie klas mundurowych w rozmowie z policjantami już zadeklarowali chęć wstąpienia w szeregi naszej formacji.

Tekst i zdjęcia: Wydział Prewencji KWP w Gdańsku

 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
 • Pomorski Dzień Otwarty Dla Klas o Profilu Policyjnym
Powrót na górę strony