Wiadomości

Rozpoczęły się pierwsze w Polsce pilotażowe szkolenia podoficerskie i aspiranckie poza murami szkół policyjnych

Data publikacji 13.05.2024

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku dzięki współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku oficjalnie rozpoczęły się pilotażowe szkolenia zawodowe podoficerskie oraz aspiranckie. Funkcjonariusze z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku przy współpracy z kadrą dydaktyczną Szkoły Policji w Słupsku i policjantami garnizonu pomorskiego jako pierwsi w Polsce podjęli się wyzwania zorganizowania szkoleń zawodowych aspiranckich poza murami szkół policyjnych. W każdej z grup uczestniczy aktualnie 24 policjantów. Kurs podoficerski trwa dokładnie 15 dni, a aspirancki 19 dni szkoleniowych. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Dziś 48 policjantów rozpoczęło szkolenie zawodowe podoficerskie oraz aspiranckie. Uczestników szkoleń przywitał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor Bogusław Ziemba. Funkcjonariusze z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku przy współpracy z kadrą dydaktyczną Szkoły Policji w Słupsku i policjantami garnizonu pomorskiego jako pierwsi w Polsce podjęli się wyzwania zorganizowania szkoleń zawodowych aspiranckich poza murami szkół policyjnych. W każdej z grup uczestniczy aktualnie 24 policjantów. Kurs podoficerski  trwa dokładnie 15 dni, a aspirancki 19 dni szkoleniowych.

Szkolenie zawodowe podoficerskie w Policji zostało wprowadzone decyzją nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 roku. Celem tego szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie lub już w tej chwili pełnią służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie podoficerów Policji (sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy). Każdy policjant musi również posiadać odpowiedni staż służby, pozytywną opinię służbową i odpowiedni poziom dostępu do materiałów niejawnych.

W trakcie szkolenia policjanci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi psychologicznym aspektom kontaktu z osobą dotkniętą sytuacją trudną; wybranym zagadnieniom prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego; zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz pościgowi transgranicznemu.

Policjanci doskonalić będą również swoje umiejętności praktyczne w zakresie postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka; wyszkolenia strzeleckiego a także trudnych interwencji i pierwszej pomocy.

Ostatnim punktem szkolenia zawodowego podoficerskiego będzie egzamin końcowy.

Z kolei szkolenie zawodowe aspiranckie w Policji zostało wprowadzone decyzją nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 roku. Celem tego szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe aspiranckie.

W trakcie szkolenia policjanci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi: komunikacji oraz prowadzeniu odpraw i narad służbowych; elementom psychologii organizacji i zarządzania; organizacji służby oraz nadzoru nad realizacją zadań służbowych.

Program przewiduje również zagadnienia poświęcone cyberprzestępczości, wybranym metodom pracy operacyjnej i analizie informacji kryminalnej. W ramach zajęć praktycznych policjanci doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie strzelania, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnim punktem szkolenia zawodowego aspiranckiego będzie egzamin końcowy.

  • Rozpoczęły się pierwsze w Polsce pilotażowe szkolenia podoficerskie i aspiranckie
Powrót na górę strony