Wiadomości

KWP Gdańsk - „#Nieobojętni, wrażliwi” – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba dziękuję za obywatelskie postawy mieszkańcom Pomorza

Data publikacji 17.04.2024

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”. Insp. Bogusław Ziemba podziękował dzisiaj osobom, które w ostatnim czasie nie pozostały obojętne i wykazały się reakcją na przestępstwa i wykroczenia na terenie województwa pomorskiego, ale również, których zdecydowana reakcja przyczyniła się do szybkiej reakcji policjantów i uratowania życia lub zdrowia. Każda inicjatywa i wsparcie policyjnych działań ze strony Pomorzan jest niezwykle ważna, bo buduje poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie.

Pomysł na kampanię „#Nieobojętni, wrażliwi”, mającej na celu uhonorowanie osób, które dzięki swojej obywatelskiej postawie przyczyniły się do zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń, ale również, których zdecydowana reakcja przyczyniła się do szybkiej reakcji policjantów i uratowania życia lub zdrowia powstał z inicjatywy byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza Walichnowskiego. W ten sposób chciał podziękować osobom, które wykazały się odwagą i determinacją, żeby zapobiec popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia i tym, których reakcja doprowadziła do uratowania czyjegoś życia lub zdrowia. Każde odpowiedzialne działanie i niebagatelizowanie niebezpiecznych zachowań, których jesteśmy świadkami jest niezwykle ważne, ponieważ może nierzadko uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Celem tej inicjatywy jest także podkreślenie, jak niezwykle ważny jest dla mundurowych, każdy przejaw wsparcia policyjnych działań ze strony lokalnej społeczności. Takie zachowania i brak obojętności budują poczucie bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu.

Pełna determinacji i odwagi postawa, niewątpliwie powinna być przykładem dla innych. Bądźmy świadomi i pamiętajmy, że w przypadku kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się na drodze w sposób podejrzany, dopuszcza się łamania przepisów, lub dokonuje na naszych oczach przestępstwa, niezwłocznie poinformujmy o tym Policję. Od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie lub zdrowie. Kodeks Postępowania Karnego daje nam przywilej zapisany w art. 243, a mianowicie obywatelskiego ujęcie. Ujętą osobę w myśl jego brzmienia należy niezwłocznie przekazać Policji.    

Pamiętajmy jednak!

Jeżeli obywatelskie ujęcie mogłoby narazić Was na niebezpieczeństwo, nigdy nie podejmujcie działań na własną rękę. W pierwszej kolejności zaalarmujcie policjantów. Już sama wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia pomaga policjantom w działaniu!

Drobne upominki oraz słowa uznania przekazywane będą osobom, które swoją postawą przyczyniły się do zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń, podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Wszystkim nagrodzonym dziękujemy za czujność i gratulujemy determinacji oraz obywatelskiej odwagi!

Powrót na górę strony