Wiadomości

Wiążesz swoje plany zawodowe ze służbą w Policji? Teraz masz szansę, aby zostać oficerem!

Data publikacji 29.03.2024

Służąc w Policji możesz realizować się w różnych wydziałach, a co za tym idzie - zajmować się tym, w czym czujesz się najlepiej. Wydział kryminalny, do walki z korupcją, prewencji czy do walki z przestępczością gospodarczą – to tylko niektóre z ciekawych miejsc, w których możesz się spełniać.

Jeśli zastanawiasz się nad studiami, które równolegle z wykształceniem zapewnią Ci stabilną, pełną satysfakcji ścieżkę kariery, to mamy dla Ciebie idealne miejsce - Akademię Policji w Szczytnie, na której możesz podjąć studia I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Służba w Policji to stabilność zatrudnienia, możliwości doskonalenia zawodowego oraz łączenia pracy ze swoimi prywatnymi zainteresowaniami. Przykładem takiego doskonalenia jest możliwość studiowania na kierunku Nauka o Policji w Akademii Policji w Szczytnie. Studia te trwają 4 lata w formie stacjonarnej. W pierwszym roku studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego, a także nabędą niezbędne doświadczenie do pracy terenowej.

Ukończenie studiów na powyższym kierunku wiąże się z otrzymaniem tytułu zawodowego licencjata oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski.

Aby spełnić warunki konieczne do podjęcia nauki na powyższych studiach należy:

-przejść pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zakończyć z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne do Policji

-posiadać świadectwo maturalne,

-złożyć oświadczenie o chęci podjęcia studiów,

Następnie kandydat zakłada w IRK indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny, w którym wskazuje wymagane dane a następnie dokonuje:

-wyboru kierunku studiów: nauka o Policji

-wyboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji

-wprowadzenia wyników egzaminu maturalnego (szczegóły określa uchwała rekrutacyjna nr 37/V/2023 w § 2 i  § 9 ust. 5 – treść uchwały dostępna pod adresem http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283.Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html)

www.akademiapolicji.edu.pl

 

Powrót na górę strony