Wiadomości

SYMPOZJUM „WSPÓLNIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Data publikacji 27.03.2024

Dziś w sali konferencyjno- szkoleniowej w Oddziale Prewencji Policji przy ul. Harfowej 60 w Gdańsku odbyło się sympozjum pn. „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"., której organizatorami byli Pani Beata Rutkiewicz-Wojewoda Pomorska, którą dzisiaj reprezentuje Pani Anna Olkowska – Jacyno Druga Wicewojewoda Pomorska, Pan Mieczysław Struk-Marszałek Województwa Pomorskiego, którego reprezentuje Wicemarszałkini Pani Agnieszka Kapała – Sokalska, oraz Pan insp. Dariusz Walichnowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, którego dzisiaj reprezentował insp. Bogusław Ziemba Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W konferencji wzięło udział 150 policjantów garnizonu pomorskiego. Dla policjantów m.in. dzielnicowych, profilaktyków oraz policjantów, którzy zajmują się zapobieganiem demoralizacji i przestępczości wśród osób nieletnich sympozjum było kolejną szansą na poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz dostępnych na Pomorzu formach pomocy.

Statystyki są nieubłagane. Liczba zdarzeń suicydalnych w całym kraju-także wśród młodych mieszkańców województwa pomorskiego jest nadal zbyt wysoka. Dlatego policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ścisłej współpracy z przedstawicielami pomorskich instytucji cały czas wypracowują wspólne działania, które mają pomóc osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Dotychczasowa współpraca przyczyniła się do zmniejszenia na przestrzeni minionego roku liczby skutecznych samobójstw, ale nadal jest ich zbyt wiele. Wobec tego podjęta została próba konfrontacji z zagadnieniem podczas sympozjum pod nazwą „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".

Sympozjum odbyło się dziś w sali konferencyjno- szkoleniowej w Oddziale Prewencji Policji przy ul. Harfowej 60 w Gdańsku. Konferencja adresowana była do policjantów garnizonu pomorskiego, którzy często jako pierwsi mają do czynienia podczas interwencji z młodymi ludźmi, którzy borykają się z problemami zdrowia psychicznego, do których należy nie tylko depresja, czy myśli samobójcze, ale także uzależnienia, doświadczanie hejtu, problemy z tożsamością płciową i/lub seksualnością, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, oraz kryzysy związane np. z utratą bliskiej osoby. Sympozjum było dla policjantów m.in. dzielnicowych, profilaktyków oraz policjantów, którzy zajmują się zapobieganiem demoralizacji i przestępczości wśród osób nieletnich szansą na poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podjęta została rozmowa o dostępnych na Pomorzu formach pomocy.

Wydarzenie zyskało również aprobatę partnerów, z którymi Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku współpracuje w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na co dzień. Naszymi gośćmi byli pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania, pan Grzegorz Kryger-Pomorski Kurator Oświat, pan Mariusz Kaszubowski-Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, pan podinsp. Józef Patryka – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa pomorskiego, dzisiaj w charakterze Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia województwa pomorskiego. Pan Wojciech Heyke Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy domowej w Gdańsku, pani Anna Libiszewska Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

Wykład wprowadzający do konferencji „Czyny suicydalne wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie województwa pomorskiego” poprowadził insp. Bogusław Ziemba I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

W dalszej części konferencji prelegentami byli pani Anna Olkowska – Jacyno Druga Wicewojewoda Pomorska, pani Agnieszka Kapała-Sokalska Wicemarszałkini Województwa Pomorskiego, dr. n. ekon. Mariusz Kaszubowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, pani Zofia Bator magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, seksuolog z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz pani Beata Stawicka koordynator w fundacji FOSA, psychoterapeuta, socjoterapeuta, socjolog. Podczas wykładów poruszono tematykę dotyczącą nowych form wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży na Pomorzu, omówiono projekt „Lepsza Przyszłość”, który ma na celu przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Jednym z zagadnień była również psychiatria dziecięca w zakresie dostępności usług medycznych. Przedstawione zostały projekty Fundacji FOSA w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zagadnienie: „Kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży – wyzwania i możliwości.

Na zakończenie sympozjum, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba podziękował uczestnikom, gościom i wszystkim prelegentom dodając: „Żywię nadzieję, że informacje, które wybrzmiały podczas konferencji, w znacznym stopniu przyczynią się do profesjonalizacji podejmowanych działań. Sądzę, że w gronie, w którym dzisiaj się znajdujemy, powinniśmy pamiętać o tym, że młodzi ludzie, którzy znajdują się w kryzysie emocjonalnym, niejednokrotnie są bezbronni i nie posiadają narzędzi, które pozwoliłyby im zawalczyć o siebie samych, a obowiązkiem nas wszystkich jest podjęcie wszelkich możliwych działań w zakresie ich wsparcia”.

 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
 • Policjanci podczas konferencji
Powrót na górę strony