Wiadomości

Sympozjum „WSPÓLNIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Data publikacji 25.03.2024

Statystyki są nieubłagane. Liczba zdarzeń suicydalnych w całym kraju-także wśród młodych mieszkańców województwa pomorskiego jest nadal zbyt wysoka. Dlatego policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ścisłej współpracy z przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz lekarzami z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, cały czas wypracowują wspólne działania, które mają pomóc osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Dotychczasowa współpraca przyczyniła się do zmniejszenia na przestrzeni minionego roku liczby skutecznych samobójstw, ale nadal jest ich zbyt wiele. Wobec tego podjęta zostanie próba konfrontacji z zagadnieniem podczas sympozjum pod nazwą „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".

Sympozjum odbędzie się 27 marca (środa) w godz. 11.00-14.00, w sali konferencyjno- szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji mieszczącej się przy ul. Harfowej 60 w Gdańsku. W sympozjum udział wezmą inicjator i organizator konferencji, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp.  Bogusław Ziemba, zaproszeni goście Agnieszka Kapała-Sokalska – Wicemarszałkini Województwa Pomorskiego, Anna Olkowska-Jacyno, II Wicewojewoda Pomorska, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, dr. n. ekon. Mariusz Kaszubowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Grzegorz Kryger pełniący obowiązki Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W sympozjum udział weźmie 150 policjantów garnizonu pomorskiego, którzy  często jako pierwsi mają do czynienia podczas interwencji z młodymi ludźmi, którzy borykają się z problemami zdrowia psychicznego, do których należy nie tylko depresja, czy myśli samobójcze, ale także uzależnienia, doświadczanie hejtu, problemy z tożsamością płciową i/lub seksualnością, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, oraz kryzysy związane np. z utratą bliskiej osoby. Sympozjum będzie dla policjantów m.in. dzielnicowych, profilaktyków oraz policjantów, którzy zajmują się zapobieganiem demoralizacji i przestępczości wśród osób nieletnich szansą na poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podjęta zostanie rozmowa o dostępnych na Pomorzu formach pomocy.

Prelegentami podczas spotkania będą eksperci m.in. Pani Beata Sawicka koordynator w Fundacji FOSA, psychoterapeutka, socjoterapeutka, socjolożka oraz Pani Zofia Bator psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolog z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, dr. n. ekon. Mariusz Kaszubowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, Józef Partyka Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia województwa pomorskiego oraz insp. Bogusław Ziemba I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, który przedstawi zagadnienie dotyczące zdarzeń suicydalnych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie województwa pomorskiego.

DOTYCHCZASOWE INICJATYWY

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe inicjatywy, które powstały dzięki współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Poniższe inicjatywy promowane były przede wszystkim w przestrzeni instytucji m.in. szkół, przedszkoli, placówek zdrowia.

Kolejnym krokiem jest wejście z przekazem o charakterze pomocowym w przestrzeń miejską. Spoty oraz plakaty mogłyby wypełnić przestrzeń miejską być emitowane np. w komunikacji miejskiej, galeriach handlowych, na dostępnych w tych miejscach nośnikach, w spotlightach na przystankach autobusowych/tramwajowych gdzie dzięki stałej ekspozycji, dobremu oświetleniu, tysiące odbiorców dziennie przez długi czas kontaktu z plakatem/spotem miałoby szansę na dotarcie do informacji o dostępnych formach pomocy na terenie Pomorza.

• Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z Wydziałem Psychologów stworzyli spot pn. „Kryzys niejedno ma oblicze”, ( link do spotu: https://youtu.be/jrK0XBFR28A), promujący pozytywne, skuteczne wzorce postępowania w obliczu sytuacji kryzysowej młodych osób. Spot jest zwróceniem uwagi na problem czynów suicydalnych wśród dzieci i młodzieży i ma przyczynić się do zwiększenia wrażliwości społecznej w tym zakresie. Film do tej pory był przede wszystkim wykorzystywany przez policjantów podczas zajęć w szkołach oraz spotkaniach z młodzieżą i rodzicami.

• W wyniku współpracy policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z  Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku stworzony został plakat „Masz problem? Nie jesteś sam!!!” informujący, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia kryzysu. Znajdują się na nim numery telefonów zaufania i wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla osób będących w kryzysie psychicznym.

• Kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz promowanie strony www.pomorskiedlaciebie.pl, która jest portalem wsparcia dla młodych osób w kryzysie psychicznym, gdzie pomoc znajdą zarówno młode osoby, jak i nauczyciele, rodzice czy opiekunowie.

PODPISANIE DEKLARACJI O WSPÓŁPRACY

Symbolem dalszego partnerstwa pomiędzy instytucjami będzie podpisanie podczas sympozjum deklaracji o współpracy, wspierania inicjatyw społecznych realizowanych przez instytucje.

Współdziałanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Prezydentem Miasta Gdańska i Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku, w szczególności polegać będzie na projektowaniu, realizacji i promocji różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do 18 roku życia będących w kryzysie emocjonalnym. Taki zakres współpracy wpisuje się w zadania ustawowo nałożone na Policję, jest także zgodny z misją podmiotów współpracujących.

  • plakat i zaproszenie na konferencję i sympozjum
  • plakat i zaproszenie na konferencję i sympozjum
Powrót na górę strony