Wiadomości

Ślubowanie oraz uroczyste pożegnanie przedstawicieli kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego -funkcjonariuszy kończących służbę

Data publikacji 14.03.2024

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Dariusz Walichnowski. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz innych wyróżnień. Ślubowaniu towarzyszyło pożegnanie przechodzących na emeryturę koleżanek i kolegów to zawsze niezwykle wzruszający moment. Trudno ukryć emocje związane z odejściem towarzyszy w służbie, z którymi przeżyło się wiele chwil…

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 32 nowo przyjętych funkcjonariuszy.


Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.


Na ceremonii obecna była Wojewoda Pomorska p. Beata Rutkiewicz, która razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku wręczyła dziewięciu policjantom odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego. Medal za Zasługi dla Policji nadany przez MSWiA za wybitne zaangażowanie w realizację zadań Policji otrzymał płk Andrzej Gniot Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.


Dzisiaj po kilkudziesięciu latach służby z mundurem pożegnał się Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Tomasz Hintz. Otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, w dowód uznania za swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pamiątkową piękną replikę szabli oficerskiej typu wz. 21/22 używanej przez oficerów w Wojsku Polskim w II Rzeczypospolitej.

Następnie uroczyście wręczono pamiątkowe grawertony z wkomponowanymi znakami identyfikacji indywidualnej (gwiazdami policyjnymi, które każdy funkcjonariusz dostaje w momencie składania roty Ślubowania w dniu przyjęcia do służby). Otrzymali je:
- mł.insp. Tadeusz Kluziak Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku
- podinsp. Paweł Smoliniec Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku
- podinsp. Paweł Sienkiewicz - Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Gdańsku
- podinsp. Artur Piotrowicz Zastępca Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Gdańsku
- podinsp. Jacek Chrzanowski Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku


Uroczystość pożegnania zaszczyciło swoją obecnością wielu  przyjaciół środowiska policyjnego, przedstawicieli współpracujących służb i instytucji,  gościliśmy m.in. kontradm. Wojciecha Sowę Zastępcę Dowódcy Centrum Operacji Morskich Dowódcy Komponentu Morskiego oraz st.bryg. Mariana Hincę Zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.


Niezwykle wzruszająca była obecność członków rodzin naszych funkcjonariuszy.

 

Tekst: mł. insp. Beata Domitrz Wydział Komunikacji Społecznej

Wideo: sierż. sztab. Piotr Pawłowski Zespół Prasowy KWP Gdańsk

Zdjecia: mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk Zespół Prasowy KWP Gdańsk

Powrót na górę strony