Wiadomości

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów / wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

Data publikacji 30.08.2023

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz innych wyróżnień.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 50 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich, który razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku wręczył kilkunastu policjantom odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego.

Ponadto Pan Wojewoda wręczył dwóm funkcjonariuszkom komendy wojewódzkiej listy gratulacyjne – za wieloletnią pracę w Pomorskim Wojewódzkim Zespole ds. Przeciwdziałania Handlu Ludźmi - w podziękowaniu za profesjonalizm i usprawnianie organizacji działalności prewencyjnej na terenie woj.pomorskiego, za pobudzanie aktywności samorządów i organizacji samorządowych.

Wyjątkowym momentem ceremonii było wręczenie Medali za Zasługi dla Policji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji nadanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji. Złoty medal otrzymali: kontradm. Mirosław Jurkowlaniec – Szef Zarządu Morskiego Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz kontradm. SG Andrzej Prokopski Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

tekst: mł. insp. Beata Domitrz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku

Wideo: sierż. sztab. Mateusz Ropella Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku

Fotorelacja: mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

  

 

Powrót na górę strony