Wiadomości

Konwent Morski w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Data publikacji 22.05.2023

Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się kolejny Konwent Morski. W obradach uczestniczyli Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Premier RP Pan Mateusz Morawiecki.

Konwent Morski to organ doradczy Ministra Infrastruktury, który został powołany w 2016 roku zarządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W jego skład wchodzą specjaliści z branży morskiej. Do zadań Konwentu należy m.in. opiniowanie kluczowych kierunków działania ministerstwa w obszarze gospodarki morskiej, rekomendowanie inicjatyw i zgłaszanie projektów założeń i koncepcji rozwoju obszarów działania resortu w zakresie szeroko pojętej branży morskiej. Jego przewodniczącym jest kpt. ż.w. inż. dr h.c. Zbigniew Sulatycki.

Konwent otworzyły słowa skierowane do zebranych w listach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, a także Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek oraz wystąpienia zaproszonych gości:

- Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego

- Sekretarza Stanu, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej – Pana Marka Gróbarczyka

- Komendanta Głównego Policji – gen.insp. Jarosława Szymczyka

Spotkanie uświetniło wręczenie wyróżnień. Kpt.ż.w. dr h.c. Zbigniew Sulatycki i Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich otrzymali statuetkę Jana Pawła II i Ronalda Regana od Prezesa Stowarzyszenia „Godność”. Następnie delegacja Miasta Wysokie Mazowieckie wręczyła - także kpt. ż.w. Zbigniewowi Sulatyckiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Wysokie Mazowieckie.

Podczas Konwentu podkreślano jak ważna jest codzienna aktywność ekspertów tworzących Konwent Morski i wkład w stały rozwój oraz doskonalenie polskiego sektora wodnego.

Powrót na górę strony