Wiadomości

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH

Data publikacji 10.03.2023

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak „Zasłużony Policjant”.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich, który razem z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wręczył kilkunastu policjantom odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego. Jeden z pomorskich funkcjonariuszy – asp.sztab. Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie został odznaczony Medalem 100-lecie Odzyskania Niepodległości za działalność patriotyczną i wieloletnie zaangażowanie w organizację Rajdów Niepodległości.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością także Wiceadmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego, nadbryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Agnieszka Kowalczyk - Dyrektor Sanatorium MSWiA w Sopocie oraz Pan Krzysztof Małkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus w Kwidzynie, który na ceremonii pojawił się  wraz z uczniami klas o profilu policyjno-detektywistycznym.

Tekst: podinsp. Beata Domitrz, Wydział Komunikacji Społecznej KWP Gdańsk

Fot.: mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP Gdańsk

Wideo: st.sierż. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP Gdańsk 

 

Powrót na górę strony