Wiadomości

Bo Policja jest kobietą

Data publikacji 08.03.2023

W pomorskiej Policji pracuje ponad 2200 kobiet na różnych szczeblach. Panie są komendantami, naczelnikami, kierownikami, służą we wszystkich pionach. Również pracownice cywilne na co dzień wspomagają służbę Policji. Z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom najserdeczniejsze życzenia!

Dzień Kobiet, jest to idealny moment żeby podziękować wszystkim Paniom, które służą i pracują w szeregach pomorskiej Policji. Aktualnie w pomorskim garnizonie Policji zatrudnionych jest ponad 5700 funkcjonariuszy i prawie 1400 pracowników cywilnych. Na różnych szczeblach służbę pełni 1251 policjantek, natomiast 981 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.

150 policjantek jest oficerami, 197 podoficerami, 578 znajduje się w korpusie aspirantów, a 326 szeregowych. 85 z nich zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla.

Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Są także ekspertami w laboratorium kryminalistycznym, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są dzielnicowymi, pracują jako psycholożki, dyżurne czy ratowniczki medyczne. Często godzą trudne role policjantki i strażniczki ogniska domowego.

W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic cywilnych, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Patronem Pomorskiej Policji jest również kobieta – komisarz Policji Państwowej Stanisława Filipina Paleolog – komendantka i organizatorka Kobiecej Policji w Polsce, żyjąca w latach 1892- 1968.

Czytaj w Kwartalniku Pomorskiej Policji Patrol - marzec 2023.
 

Powrót na górę strony