Wiadomości

Kilkudziesięciu nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 04.01.2023

W sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się dziś uroczystość Ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy tym samym wstąpili w szeregi pomorskiej Policji. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji z Wojewodą Pomorskim na czele.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 74 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Przyrzeczenie odebrał nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.


Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.


Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.


Nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi pomorskiej Policji oraz życzył powodzenia w dalszej służbie. Zwracając się do rodzin będących na Ślubowaniu podziękował za ich postawę i wsparcie udzielane najbliższym poświęcających się służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Podczas uroczystości głos zabrali także honorowi goście – Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich oraz kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki Przewodniczący Konwentu Morskiego, którzy niezawodnie wspierają młodych adeptów sztuki policyjnej na początku ich drogi zawodowej. Na ceremonii obecny był także bryg. Wojciech Berent Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Powrót na górę strony