Wiadomości

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” i konkurs pn. „Śnieżny Dekalog”

Data publikacji 28.12.2022

Już po raz szósty policjanci organizują ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Funkcjonariusze promują zasady bezpiecznego zachowania na stokach narciarskich i zachęcają do wzięcia udziału w konkursie pn. „Śnieżny dekalog”.

Ogólnopolska akcja pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Tczewscy policjanci przypominają:

·       Przed ukończeniem 16 roku życia na zorganizowanym terenie narciarskim należy jeździć wyłącznie w specjalnym kasku ochronnym.

·       Jeżdżenie na nartach lub desce snowboardowej w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego jest zabronione pod karą grzywny.

Dekalog międzynarodowej federacji narciarskiej (FIS)

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY
Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ
Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY
Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.

4. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

5. PRZEJAZD I KRZYŻOWANIE TORÓW JAZDY
Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

6. ZATRZYMANIE SIĘ
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to możliwe.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE
Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.

SPRAWDŹ JAK WEZWAĆ RATOWNIKÓW NARCIARSKICH NA STOKU.
INFORMACJE ZNAJDZIESZ PRZY KASACH BILETOWYCH.
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112

W ramach akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja PZU.

Powrót na górę strony