Wiadomości

Przedstawiciele pomorskiej Policji na KICK OFF w ramach projektu "SAFE – CITIES” Genua, Włochy

Data publikacji 20.12.2022

W dniach 13 -14 grudnia 2022 r w Genui odbyło się spotkanie projektowe SAFE – CITIES, podczas którego Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowali mł.insp. Sylwester Mieszczak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku oraz podkom. Iwona Glińska – Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 40 osób – po 2 przedstawicieli od każdego z partnerów. W czasie dwudniowego spotkania omówione zostały najważniejsze działania w poszczególnych grupach roboczych oraz prawidłowość rozliczania kosztów w projekcie.

Projekt o akronimie SAFE-CITIES zdefiniuje, wdroży i zademonstruje holistyczne podejście do przeprowadzania Vulnerability Assessments dla potencjalnych celów w miastach europejskich, które będą reprezentować różne rodzaje przestrzeni publicznych w szerokim zakresie zidentyfikowanych zagrożeń. Narzędzia wypracowane w ramach projektu SAFE-CITIES będą łatwe w użyciu i implementacji. Ponadto, będą dostosowywać się do obecnych
i przyszłych zagrożeń w oparciu o określony zestaw czynników związanych z lokalizacją i wydarzeniem publicznym. Produkt końcowy projektu połączy:

•    zarządzanie wewnątrz służb mundurowych jak i współpracy międzyinstytucjonalnej  oparte na udanych koncepcjach policyjnych i międzynarodowych zasadach zarządzania ryzykiem (np. ISO31000),
•    integrację zweryfikowanych innowacyjnych narzędzi Vulnerability Assessments do modelowania, symulacji, i planowania oraz
•    budowanie potencjału obejmujące szkolenia i ćwiczenia personelu.

Wszystkie te warunki ułatwią wdrożenie wyników projektu SAFE-CITIES w możliwie najkrótszym czasie, nawet w czasie jego trwania.

Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w fazie operacyjnej będą platforma Public Spaces Voulnerability Assesment oraz  ćwiczenia symulacyjne wspierane komputerowo (ang. Computer Assisted Exercise). Poziom taktyczny będzie dotyczył rzeczywistej realizacji zadań, takich jak nadzór, zarządzanie tłumem, kontrola dostępu i interwencja.

SAFE-CITIES opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy organami ścigania, władzami lokalnymi, prywatnymi firmami ochroniarskimi, architektami miejskimi i społeczeństwem. Projekt ten kładzie nacisk na aktywne zaangażowanie wszystkich aktorów w proces Vulnerability Assessments. Zapewni on innowacyjne podejście, w którym wielu interesariuszy będzie wdrażać, dostosowywać i zatwierdzać opracowane podejście w rzeczywistych warunkach. SAFE-CITIES opiera się na wynikach poprzednich badań i działaniach prowadzonych przez Unię Europejską , takich jak projekty ISFP PROTECT, ISFP QROC ISFP Secu4All, ProSPeReS, oraz projekty finansowane w ramach programu Horizon2020. Projekt ten jest wspierane przez Europejską sieć policyjną ENLET), Network of Practitioners (NoPs,) I-LEAD, oraz Confederation of European Security Services (COESS).

 

Logo Safe Cities

  • projekt
  • projekt
  • projekt
  • projekt
  • projekt
Powrót na górę strony