Wiadomości

Policjanci na szkoleniu dotyczącym procedury ,,Niebieskie Karty” oraz tzw. ustawy antyprzemocowej.

Data publikacji 17.11.2022

Wczoraj w auli komisariatu na Śródmieściu odbyło się szkolenie dla gdańskich policjantów dotyczące zadań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas pierwszej części spotkania o procedurach pomocowych dotyczących dzieci mówiła dr Marat Flis – Świeczkowska Z Centrum Pomocy Dzieciom. Dalszą część szkolenia poprowadził Pan Wojciech Heyke Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego MOPR w Gdańsku, który mówił o procedurze „Niebieskie Karty”. Następnie o uprawnieniach policjantów wynikających z tzw. ustawy antyprzemocowej mówiła asp.szt. Ewelina Stankiewicz z Wydziału Prewencji gdańskiej komendy.

Wczoraj w budynku Komisariatu Policji II w Gdańsku, odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy  rodzinie. W spotkaniu, które zorganizowała asp.szt. Ewelina Stankiewicz z Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku, udział wzięli policjanci zajmujący się profilaktyka społeczną, funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowi  oraz przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych gdańskiej komendy.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pani dr Marty-Flis Świeczkowskiej – koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Pomocy Dzieciom, która poruszyła zagadnienia związane z procedurami pomocowymi dotyczącymi dzieci. Następnie Pan Wojciech Heyke Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego MOPR w Gdańsku omówił tematykę związaną z prowadzeniem procedury ,,Niebieskie Karty”.

W dalszej części szkolenia asp.szt. Ewelina Stankiewicz z Wydziału Prewencji gdańskiej komendy przypomniała i omówiła zagadnienia związane z wydawaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Policjanci przypominają, że każdy ma prawo zawiadomić o podejrzeniu stosowania przemocy wobec osoby, lub rodziny. Przemoc domowa rzadko bywa incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań-przemoc się powtórzy. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję dzwoniąc pod numer 112 lub Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22.

  • policjanci słuchający wykładu
  • policjantka z prowadzącymi wykład
Powrót na górę strony