Wiadomości

„Małoletni ofiarą przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” – szkolenie

Data publikacji 27.10.2022

W ramach projektu „Power On – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw” od dzisiaj do piątku w Sobieszewie odbywa się szkolenie pn. „Małoletni ofiarą przestępstwa – identyfikacja i wsparcie”. Obrady otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Głos zabrał także gość szkolenia - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak.

Szkolenie realizowane jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W harmonogramie dzisiejszych dyskusji zaplanowano następujące wystąpienia:

- „Małoletnia ofiara przestępstwa – prawa i obowiązki” – Przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka
- „Dziecko jako ofiara przemocy w sytuacjach okołorozwodowych” – Przedstawiciela Stowarzyszenia Pelikan z Gdańska
- „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle nowych regulacji prawnych (…)" – kom. Ewy Szczepanek z Biura Prewencji KGP
- „Rodzaje działalności profilaktycznej Policji – wskazanie dostępnych dla policjantów form inicjatyw profilaktycznych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – mł.insp. Wandy Mende Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP

oraz projekcję spotu profilaktycznego pt. „Mowa nienawiści” z omówieniem prowadzenia działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do młodzieży.

Informację o całości przebiegu szkolenia zamieścimy po jego zakończeniu.

  • szkolenie
  • szkolenie
  • szkolenie
  • szkolenie
  • szkolenie
  • szkolenie
Powrót na górę strony