Wiadomości

Ćwiczenia „Egida -2022”

Data publikacji 17.10.2022

Na niedzielę 16 października Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22” w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Do udziału w przedsięwzięciu, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku zaplanowano 20 osób - tzw. rezerw osobowych. Wszyscy rezerwiści, którzy zgłosili się wczoraj na ćwiczenia, posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

16 października na terenie Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4 odbyły się ćwiczenia obronne „Egida-22”, związane z powołaniem rezerwy osobowej, którym Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku nadał przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.  Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń, jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Rezerwiści, podczas całodniowego szkolenia, zapoznali się z uzbrojeniem, umundurowaniem, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy wybranymi zagadnieniami prawnymi. Celem szkolenia było miedzy innymi nabycie przez uczestników ćwiczenia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań na stanowiskach służbowych zgodnie z przydziałem etatowym, zapoznanie się  z miejscem wykonywania zadań i obowiązków służbowych, zadaniami wykonywanymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, pojęciem i istotą militaryzacji, istotą podwyższania gotowości obronnej .

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań, związanych z powoływaniem tak zwanych rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komendami.

Obserwatorami ćwiczenia byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035.

Powrót na górę strony