Wiadomości

Podczas spotkania promowały służbę w Policji oraz bezpieczeństwo na drodze

Data publikacji 22.09.2022

Policjantki z Wejherowa przeprowadziły wczoraj spotkania dla klas maturzystów z PZS nr 1 w Wejherowie. Głównym zagadnieniem omawianym podczas spotkania była promocja zawodu policjanta w ramach lekcji doradztwa zawodowego.

Policjantki przeprowadziły wczoraj prelekcje dla klas czwartych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wejherowie. Podczas lekcji doradztwa zawodowego policjantki miały okazję przybliżyć młodzieży służbę w Policji. W trakcie spotkania zaprezentowano spot promocyjny. Następnie zostały omówione warunki, jakie powinien spełnić przyszły kandydat do służby. Nie zabrakło informacji na temat procedury związanej z doborem do służby, omówienia wymagań oraz przyznawanych punktów podczas kwalifikacji. Maturzyści także wysłuchali informacji na temat służby w różnych komórkach czy wydziałach komendy. Młodzież dowiedziała się także, że warunkiem koniecznym jest nieposzlakowana opinia przyszłego kandydata oraz niekaralność.

Zwrócono także uwagę, że nawet nieświadome popełnienie przestępstwa daje poważne konsekwencje w przyszłości, ponieważ zamyka nam drogę do wymarzonej pracy, z uwagi na karalność.

Podczas spotkania nie zabrakło informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej tematyce także wykorzystano spot informacyjny, następnie zostały omówione zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypomniano zasady, dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz konsekwencji, jakie mogą wynikać z sytuacji, w której młodzież będzie chciała korzystać z urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię, co zgodnie z obowiązującymi przepisami jest całkowicie zabronione.

  • policjantki promowały służbę w Policji i mówiły o bezpieczeństwie
  • policjantki promowały służbę w Policji i mówiły o bezpieczeństwie
  • policjantki promowały służbę w Policji i mówiły o bezpieczeństwie
  • policjantki promowały służbę w Policji i mówiły o bezpieczeństwie
Powrót na górę strony