Wiadomości

Policjanci wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni zorganizowali konferencję naukową "Oblicza suicydologii- problemtyka samobójstw w woj. pomorskim.

Data publikacji 15.09.2022

Dziś pomorscy policjanci byli słuchaczami i prelegentami podczas konferencji "Oblicza Suicydologii". Celem konferencji było m.in. dotarcie do grona związanego zawodowo z zagadnieniem profilaktyki samobójstw, ale również ogólne rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości w tej sferze. Organizatorami tego wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, a jej głównym partnerem to Miasto Gdynia.

Dziś w  Wyższej  Szkoły  Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się konferencja naukowa „OBLICZA SUICYDOLOGII”, która dotyczyła problematyki samobójstw do których dochodzi na terenie Pomorza. Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz WSAiB w Gdyni. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Polciji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan oraz policjanci pomorskiego garnizonu.
Członkami Komitetu honorowego konferencji byli dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdynia, nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku  oraz dr Tomasz Białas Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Partnerem głównym konferencji było  Miasto Gdynia
Celem konferencji było m.in. dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza związanych zawodowo z zagadnieniem profilaktyki samobójstw, w tym przedstawicieli placówek  pomocowych/ kryzysowych, edukacyjnych oraz przedstawicieli służb mundurowych, a dzięki temu podniesienie poziomu świadomości w zakresie problematyki samobójstw i rozpowszechnienie wypracowanych praktyk w zakresie profilaktyki czynów samobójczych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących w danym zakresie z pomorską policją.
Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości oraz adresatów konferencji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji  i wyrażamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się do niesienia pomocy osobom w kryzysie jeszcze lepiej i skuteczniej. 

Powrót na górę strony