Wiadomości

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów / wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 10.08.2022

W sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się dziś uroczystość Ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy tym samym wstąpili w szeregi pomorskiej Policji. Podczas ceremonii wręczono również akty mianowania na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Pomorski.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze. Przyrzeczenie odebrał insp. Krzysztof Kozelan – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Szczególną chwilą dla policjantów, którzy ukończyli szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie było wręczenie im aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski nadanych Postanowieniem Prezydenta RP.

Insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi pomorskiej Policji, a nowo mianowanym oficerom dodatkowo  podziękował za dotychczasową bardzo dobrą służbę. Wojewoda Pomorski do wszystkich wyróżnionych skierował gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Uroczystość niezawodnie uświetnił swoją obecnością także Kapitan Żeglugi Wielkiej Przewodniczący Konwentu Morskiego Zbigniew Sulatycki.

 Powrót na górę strony