Wiadomości

Gala Finałowa VI edycji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”

Data publikacji 20.06.2022

Dziś nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wraz z Dariuszem Drelichem Wojewodą Pomorskim w sali teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego podsumowali VI edycję Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”.

O godzinie 11 w sali teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego po raz szósty odbyła się uroczysta gala finałowa kończąca kolejną edycję wojewódzkiego projektu edukacyjnego skierowanego do pierwszoklasistów szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Projekt powstał w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w 2016 roku i od tego czasu realizowany jest w klasach pierwszych przez policjantów. Dzieciom w trakcie nauki przekazywane są treści dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Profilaktycy z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego edukują najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu, w sieci, w czasie ferii i w czasie wakacji.

W przyszłym roku szkolnym projekt zostanie rozszerzony o dwa nowe obszar tj. „Bezpieczny w środowisku naturalnym” oraz „Bezpieczny w małym świecie finansowym”.

Podczas realizacji projektu dzieci przygotowywały prace plastyczne, które w realny sposób odzwierciedlają zdobytą przez nich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, w poszczególnych obszarach tematycznych. W trakcie uroczystej gali laureatom konkursu plastycznego wręczone zostały nagrody i dyplomy. Uczniowie przyjęli gratulacje z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Wojewody Pomorskiego, Prezesa Zarządu Fundacji LOTOS i Prezes Zarządu Fundacji ENERGA.

W gali, na której podsumowany został projekt uczestniczył również insp. Krzysztof Kozelan I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, mł. insp. Wanda Mende Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji  oraz partnerzy projektu: Jacek Jętczak Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego, st. bryg. Tomasz Siemiętowski Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Wiesław Labuda Prezes Zarządu Fundacji LOTOS, Karolina Grochowska Prezes Zarządu Fundacji ENERGA, Anna Dobrzyn reprezentująca Delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, Teresa Jakubowska Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Joanna Świerczyńska - przedstawiciel Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku, a także zaproszeni goście.

Na zakończenie na scenie swój występ artystyczny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich oraz funkcjonariusz sierż. szt. Krzysztof Chuć z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie w towarzystwie ulubieńca dzieci, maskotki pomorskiej Policji słonika POPO.


Powrót na górę strony