Wiadomości

Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Data publikacji 16.05.2022

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyła się uroczysta zbiórka związana z powierzeniem obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – insp. Konradowi Kobierskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli m.in. komendanci miejscy i powiatowi garnizonu pomorskiego, naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Insp. Konrad Kobierski służbę rozpoczął w 1998 roku. Od 20 lat poświęca się służbie pionu kryminalnego. Swoją wiedzę i ogromne doświadczenie wykorzystuje już od 13 lat będąc w kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za ten właśnie pion. Od stycznia 2017 roku piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie. Po 6 latach służby na tym stanowisku rozpoczyna służbę w garnizonie pomorskim jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku odpowiedzialnego za pion kryminalny.

Za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hierarchii Policji był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Prokuratury: p. Daniel Dyczewski - Zastępca Prokuratura Regionalngo w Gdańsku oraz p. Michał Kierski – Szef Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Obecny był także insp. w st.spocz. Rafał Kwapisiewicz – były Zastępca KWP w Gdańsku.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku życzył nowemu zastępcy powodzenia w realizacji powierzonych zadań. Z kolei insp. Konrad Kobierski podziękował za okazane zaufanie i zapewnił poświęcenie pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. pomorskim.

Powrót na górę strony