Wiadomości

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Data publikacji 29.11.2021

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zawarł porozumienie z Dziekanem Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku dr. inż. Robertem Kościelniakiem.

Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim współpraca w obszarze naukowo-dydaktycznym w celu wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także popularyzacja wiedzy w zakresie szeroko bezpieczeństwa publicznego.

Inicjatorem przedsięwzięcia i osobą finalizującą jego szczegóły jest Prodziekan ds. społecznych dr Ewa Szczepkowska z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku.

  • porozumienie
  • porozumienie
  • porozumienie
Powrót na górę strony