Wiadomości

Inauguracja Projektu „INDEED - Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji” . Program HORYZONT 2020

Data publikacji 28.09.2021

W dniach 21-22 września 2021 roku w Warszawie odbyła się Konferencja otwierająca Projekt INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji).

Projekt IDEED finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy Hotyzont 2020 zakłada wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zapobieganiu i zwalczaniu radykalizacji. W projekt oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaangażowanych jest 19 podmiotów z 15 krajów Unii Europejskiej. Grupą docelowa projektu są praktycy oraz osoby i instytucje odpowiedzialne za kreowanie inicjatyw zmierzających do zapobiegania, zwalczania i deradykalizacji.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w projekt zaangażowani są oprócz Zespołu Funduszy Pomocowych, Wydział Prewencji KWP w Gdańsku oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

W konferencji otwierającej wzięły udział mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocnik KWP w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka oraz asp.sztab. Iwona Glińska Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

 

  • Inauguracja Projektu „INDEED - Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji” . Program HORYZONT 2020
  • Inauguracja Projektu „INDEED - Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji” . Program HORYZONT 2020
Powrót na górę strony