Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku

Data publikacji 21.07.2021

Meldunek o gotowości do uroczystości, złożony Pani Komendant Powiatowej Policji w Pucku nadkom. Beacie Nienadowskiej przez dowódcę uroczystości rozpoczął uroczyste obchody Święta Policji w Pucku. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 35 policjantów, w tym trzech policjantów przedterminowo.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyły się powiatowe obchody Święta Policji, skromniejsze niż zwykle z powodu obowiązujących obostrzeń. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych oraz kościelnych, a także współpracujących służb. Pani Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pucku nadkom. Beata Nienadowska przywitała zebranych i podziękowała policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji za ich poświęcenie i zaangażowanie w służbie oraz wręczyła akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Medale otrzymało trzech funkcjonariuszy oraz dwóch pracowników policji. Awans otrzymało łącznie trzydziestu pięciu funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych puckiej komendy, w tym trzech przedterminowo dla najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy Policji.

 

Nadkom. Beata Nienadowska w swoim wystąpieniu podkreśliła przede wszystkim wagę służby, zwłaszcza w tym jakże trudnym okresie walki z pandemią. Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania przedstawicielom samorządów.

Zaproszeni goście podziękowali policjantom za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, wieloletnią współpracę w dziedzinie zapewniania porządku publicznego oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu puckiego.

  • policjanci na święcie policji w Pucku
  • policjanci na święcie policji w Pucku
  • policjanci na święcie policji w Pucku
  • policjanci na święcie policji w Pucku