Materiały Video

Paramedyk 2022

Opadły emocje po zakończeniu XV edycji Paramedyka, która odbywała się na terenie Pomorza od 18 do 22 września. Impreza dotyczyła „Działań ratunkowych służb w sytuacjach wystąpienia zdarzenia nagłego” a honorowym patronatem objął ją Komendant Główny Policji. Udział w tegorocznych warsztatach, konferencji i zawodach wzięło 17 ekip z całego kraju.

wideo: nadkom. Michał Sienkiewicz Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.

Powrót na górę strony