Galeria Zdjęć

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SENIOR W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ”

W Muzeum II Wojny Światowej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Senior w obliczu współczesnych zagrożeń”. Konferencję otworzył Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich i Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. Celem Konferencji jest interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa seniorom województwa pomorskiego oraz wymiana, na poziomie międzynarodowym, doświadczeń związanych z występującymi współcześnie zagrożeniami. Wydarzenie patronatem objął Komendant Główny Policji.

Powrót na górę strony