Wiadomości

Wojewódzka debata społeczna z mieszkańcami dzielnicy miasta Gdańsk Dolny Wrzeszcz „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”

Data publikacji 14.11.2019

Wczoraj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wspólnie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku oraz Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zorganizowali debatę społeczną z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”. Przedmiotowa inicjatywa dedykowana była społeczności zamieszkującej dzielnicę miasta Gdańsk Dolny Wrzeszcz. Debata odbyła się w obszarze „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”.

12 listopada 2019 roku odbyła się wojewódzka debata społeczna, której celem było rozpoznanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”.

Zaproszeni prelegenci zajęli głos w zakresie własnych kompetencji. Dr Marcin Szulc Adiunkt Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, szczegółowo omówił problem konsekwencji zdrowotnych używania narkotyków w oparciu o dotychczas zgromadzone badania. Kolejny z prelegentów - Zbigniew Zawadzki Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawił działania profilaktyczne podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa pomorskiego w zakresie nowych środków psychoaktywnych.

Podstawowe akty prawne oraz statystykę w przedmiotowym zakresie przedstawił funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podkom. Beata Kurek.

Część spotkania została poświęcona aktualnym problemom społecznym zdiagnozowanym lokalnie przy pomocy narzędzi, które pozwalają rzetelnie i czytelnie zidentyfikować zagrożenia. Takim narzędziem jest m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na temat której informacje przekazał nadkom. Arkadiusz Socha funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Debatę prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku mł. insp. Iwona Kuczyńska. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie uświetniła obecność: Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych - Piotra Kowalczuka, Radnej Miasta Gdańska -Emilii Lodzińskiej, Przewodniczącej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - Aleksandry Kulmy, jak również Agnieszki Hinz - Kierownika Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz funkcjonariusza Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnej społeczności. W debacie uczestniczyło ponad 50 osób. Na zakończenie przedsięwzięcia poproszono uczestników o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przebiegu debaty, której wyniki wskazują na potrzebę częstszego przeprowadzania tego rodzaju inicjatyw. Ankietowani wskazali zagadnienia, które ich zdaniem powinny zostać poruszone na debacie ewaluacyjnej m. in. dot.  przemocy domowej, przemocy rówieśniczej jak również cyberzagrożeń.

 

Powrót na górę strony