Wiadomości

Przedstawiciele pomorskiej Policji brali udział w spotkaniu na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w ramach projektu "SAFE – CITIES”

Data publikacji 22.05.2023

W dniach 16 -17 maja 2023 r na stadionie w Gdańsku odbyło się spotkanie projektowe SAFE – CITIES, podczas którego Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowali mł.insp. Sylwester Mieszczak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku oraz podkom. Iwona Glińska – Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu wraz z KWP w Gdańsku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 40 osób – po 2 przedstawicieli od każdego z partnerów. W pierwszym dniu odbyło się General Assembly, gdzie zostały omówione prace w poszczególnych grupach roboczych. Natomiast drugiego dnia odbył się workshop „Evaluation of SV Methodology” , gdzie podczas pracy w grupach i omawiane były poszczególne use case. Na koniec podsumowana została praca poszczególnych grup, a także zaprezentowany został prototyp programu, który powstaje w ramach projektu.

Celem projektu SAFE-CITIES jest poprawa ochrony przestrzeni publicznej poprzez dostarczenie ram oceny bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia, wspieranych przez interaktywną platformę. Narzędzie umożliwi symulację złożonych scenariuszy, z uwzględnieniem zachowań tłumu i różnych typów ataków w dowolnej przestrzeni w realistycznym wirtualnym środowisku 3D, a co za tym idzie, pozwoli na przeprowadzanie kompleksowych i dynamicznych ocen ryzyka i podatności badanych lokalizacji na zagrożenia. Projekt zakłada pełne zaangażowanie i współpracę podmiotów publicznych i prywatnych, w tym obywateli, w opracowywanie strategii zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej przy jednoczesnym zachowaniu jej otwartego charakteru.

SAFE-CITIES opiera się na ocenie i wykorzystaniu już istniejących technologii oraz rozwinięciu ich w kontekście zmieniających się form zagrożeń, korzystając z doświadczeń praktyków zajmujących się ochroną przestrzeni publicznych w krajach europejskich. Umożliwi to dostarczenie narzędzia, które ułatwi ocenę ryzyka i wskazanie sposobów zapobiegania jego zwiększeniu poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich rozwiązań urbanistycznych.

Wśród głównych celów projektu są:

 1. Ustanowienie w pełni operacyjnego i łatwego do wdrożenia schematu oceny bezpieczeństwa, opartego na analizie podatności na zagrożenia w przestrzeniach otwartych i półotwartych.
 2. Zaangażowanie obywateli i organizacji społecznych w proces bezpieczeństwa w celu zapewnienia równowagi między otwartością a bezpieczeństwem.
 3. Dostosowanie i zintegrowanie nowatorskich i przyjaznych dla użytkownika narzędzi w celu przetestowania i udoskonalenia istniejących planów bezpieczeństwa oraz zastosowania optymalnej profilaktyki i reagowania.
 4. Otwarta i przejrzysta komunikacja i promocja zastosowań i wyników działania SAFE-CITIES.

Koordynatorem projektu jest STAM SRL (Włochy).

Partnerzy realizujący projekt:

 • IANUS Consulting Ltd (Cypr),
 • University of Bologna (Włochy),
 • D-Visor B.V. (Holandia),
 • National Centre For Scientific Research Demokritos (Grecja),
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW),
 • Telesto IoT Solutions Ltd. (Wielka Brytania),
 • Institute of International Sociology of Gorizia (Włochy),
 • Confederation of European Security Services (Belgia),
 • Municipality of Gorizia (Włochy),
 • Poliisihallitus (Finlandia),
 • Stadsregio Parkstad Limburg (Holandia),
 • Municipality of Nova Gorica (Słowenia),
 • Foundation for Urban Innovation (Włochy),
 • Red Cross Gorizia (Włochy),
 • Ministry of the Interior (Cypr),
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,
 • Ministry of the Interior (Słowenia).

 

Więcej na stronie projektowej https://safe-cities.eu/

 • Przedstawiciele pomorskiej Policji brali udział w spotkaniu na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w ramach projektu "SAFE – CITIES”
 • Przedstawiciele pomorskiej Policji brali udział w spotkaniu na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w ramach projektu "SAFE – CITIES”
 • Przedstawiciele pomorskiej Policji brali udział w spotkaniu na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w ramach projektu "SAFE – CITIES”
Powrót na górę strony