Wiadomości

Prawie 30 tysięcy zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 16.12.2021

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na dobre wpisała się w społeczeństwo. Już ponad pięć lat istnieje możliwość korzystania z tego interaktywnego narzędzia i od początku jego funkcjonowania gdańscy policjanci otrzymali od mieszkańców Gdańska prawie 30 tysięcy zgłoszeń. Funkcjonariusze korzystają z tych informacji i codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują te zagrożenia.

Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Do najczęstszych nieprawidłowości wskazywanych przez internautów na terenie Gdańska zaliczyć można nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy przekraczanie dozwolonej prędkości.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa gdańscy policjanci otrzymali od mieszkańców Gdańska prawie 29577 zgłoszeń i potwierdzili 14 490 z nich. Te miejsca zostały objęte nadzorem w celu usunięcia zagrożeń oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki zgłoszeniom internautów policjanci doprowadzili do rozwiązania wielu spraw, między innymi dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie odnotowywano sukcesy związane np. z usunięciem czy zmianą nieprawidłowego oznakowania. Funkcjonariusze eliminowali przypadki nieprawidłowego parkowania. Ponadto wiele zgłoszeń dotyczyło kierujących, którzy nie stosowali się do znaków drogowych i przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości. Ich weryfikacją zajmowali się funkcjonariusze z gdańskiej drogówki. Kierowani w ten rejon policjanci, za popełnianie wspomnianego wykroczenia nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie oraz zatrzymywali prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h. W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrotnie zatrzymywano sprawców przestępstw i wykroczeń, a następnie wyciągano wobec nich konsekwencje prawne.

Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłosić między innymi takie zagrożenia jak: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie, a jest ich łącznie 27. Można dodać samo zgłoszenie, ale zachęcamy do tego, aby opisać krótko występujący problem. Opis tekstowy może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Opcjonalnie można również dołączyć plik w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

Nanoszone na mapę zgłoszenia trafiają bezpośrednio do właściwych jednostek Policji. Tam - na ich podstawie - funkcjonariusze zajmujący się organizacją służby, tworzą odpowiednie zadania. Ich realizacją zajmują się policjanci z wydziałów patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowych oraz funkcjonariuszy właściwych do spraw nieletnich i patologii. Gdy zachodzi taka potrzeba, angażują się również służby kryminalne. Na miejscu policjanci weryfikują prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia, funkcjonariusze rozpoczynają czynności, które będą zmierzały do wyeliminowania zagrożenia.

Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Policjanci proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Powrót na górę strony