Wiadomości

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie ma nowych policjantów. Wstąp do Policji — i Ty możesz zostać jednym z nas!

Data publikacji 21.07.2021

Czterej nowych policjantów rozpoczęło służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie. Uroczystość złożenia roty ślubowania odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w Gdańsku. W najbliższym czasie rozpoczną szkolenie podstawowe i po jego zakończeniu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia rozpoczną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.

Dokumenty od kandydatów do służby w Policji są przyjmowane w:

• Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie przy ul. Styp-Rekowskiego 2

w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00,

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: 47 74 38 494,

• Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15

codziennie w godzinach 8:00-15:00, a we wtorki w godz. 8:00-17:30,

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerami telefonów: 723-695-574, 607-235-276, 516-819-371.

Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć do Policji w 2021 roku:

• 15 września

• 3 listopada

• 30 grudnia

  • nowi policjanci w radiowozie