Struktura Organizacyjna - Policja Pomorska

Struktura Organizacyjna

nadkom. Tadeusz Kluziak
Naczelnik

 


 

kom. Robert Makowski
Zastępca Naczelnika
 

podkom. Krzysztof Siemaszko
Koordynator Zespołu Organizacji Służby

podkom. Joanna Skrent
Koordynator Zespołu Profilaktyki Społecznej