Pomorscy policjanci na targach EUROPOLTECH 2017 - Europoltech 2017 - Policja Pomorska

Europoltech 2017

Pomorscy policjanci na targach EUROPOLTECH 2017

W Gdańsku odbyły się VI Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Po raz pierwszy miały miejsce one w budynku gdańskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO. Stoisko pomorskich policjantów cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Szóstej edycji targów, które otworzyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Kasprzak, Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź generał dywizji, Arcybiskup Metrolpolita Gdański i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, towarzyszy m.in. VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”.

Targi Europoltech stanowią efektywną platformę wymiany informacji związanych z zapotrzebowaniem na innowacje, pozwalającą odpowiedzieć na pytania dot. możliwości sprostania tym wymaganiom. Targi te, to także szczególna możliwość zapoznania się ze światowymi nowościami, na które w dobie modernizacji zarówno policja jak i formacje bezpieczeństwa państwa są szczególnie otwarte.

Nowoczesna światowa technika policyjna jest często punktem odniesienia dla procesu modernizacji polskiej Policji. Ta wysoce specjalistyczna oferta obejmuje nowoczesne narzędzia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic i kontroli ruchu drogowego a także sprzętu i uzbrojenia dla wojsk specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów antyterrorystycznych.

Targową ofertę uzupełniały liczne prezentacje, pokazy, konferencje i seminaria. Wśród nich szczególne miejsce zajęła V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, której celem była wymiana doświadczeń oraz informacji nt. obowiązujących procedur regulujacych postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i innych państwach.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są najważniejszą w Polsce imprezą targową dedykowaną służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Te wysoce specjalistyczne targi są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową.

  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie