Policjanci pomagają osobom bezdomnym - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci pomagają osobom bezdomnym

Data publikacji 27.11.2020

Policjanci z wydziału prewencji gdańskiej komendy miejskiej, wspólnie ze streetworkerkami gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, na początku tygodnia przeprowadzili kontrole miejsc, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Zgromadzone informacje posłużą do stworzenia mapy miejsc, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem. Policjanci docierają do potrzebujących z informacją o systemie pomocy i wsparcia.

Rozpoczęła się jesień, a na dworze zaczynają panować coraz niższe temperatury. Wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne oraz samotne. Policjanci i streetworkerzy już teraz, zanim temperatury powietrza spadną poniżej zera, starają się dotrzeć do jak największej ilości osób po to, aby przekazać im informację o możliwych formach pomocy, które są dostępne dla nich na terenie Gdańska.

Gdańscy policjanci kolejny raz wspólnie ze streetworkerkami gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta skontrolowali miejsca, w których przebywały osoby bezdomne. Wspólne patrole skontrolowały pustostany, wiaty śmietnikowe, prowizoryczne szałasy czy ruiny budynków. Zdobyte w ten sposób informacje pozwolą zaktualizować dane dotyczące zjawiska bezdomności oraz pomogą w dotarciu do większego grona osób potrzebujących pomocy.

Przypominamy, że w każdej sytuacji ujawnienia miejsca nienadającego się do zamieszkania, w którym pomimo braku warunków sprzyjających bytowaniu nocują osoby bezdomne, należy powiadomić Policję, Straż Miejską lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a także inne podmioty działające w tym zakresie na terenie miasta.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

Gdańskiego MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny jest w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.), Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986, Policji, tel.112.

Jedną z dostępnych form pomocy jest autobus SOS. Autobus kursuje codziennie, a pomoc można uzyskać podczas jego postoju w godz. od 20.15 do 21.00 przy stacji SKM na Przymorzu. od 21.15 do 22.00 we Wrzeszczu na ul. Białej przy rynku oraz od godz. 22.15 do 23.00 przy kinie Krewetka w centrum.