Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w III kwartale 2020 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w III kwartale 2020 roku

Data publikacji 16.10.2020

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci otrzymują od lokalnej społeczności informacje na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa. Każdy sygnał jest weryfikowany przez funkcjonariuszy. Tego typu współpraca pozwala służbom reagować na zagrożenia pojawiające się w miejscach wskazanych przez użytkowników narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest istotnym narzędziem pozwalającym mieszkańcom powiatu gdańskiego wskazywać zagrożenia, jakie występują w ich miejscu zamieszkania lub przebywania.

Na mapę powiatu gdańskiego w trzecim kwartale 2020 roku naniesiono 223 punkty. 36 zgłoszeń zostało potwierdzonych, 6 potwierdzono i przekazano do innych podmiotów, np. Straży Miejskiej czy Gminnych bądź właściwego zarządcy drogi. 181 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych.

Dużą część wskazań dotyczy tych samych spraw, np. przekraczanie prędkości czy niewłaściwego parkowania na terenie dużych osiedli mieszkaniowych. Jak już pisaliśmy wcześniej, w tym drugim przypadku należy zauważyć, że problem tkwi w niedostosowanej do oczekiwań mieszkańców ilości miejsc parkingowych wybudowanych na danym osiedlu.

131 zgłoszeń wskazuje problem nadmiernej prędkości. Mundurowi każdorazowo weryfikują tego typu informacje, a ilość patroli w zaznaczonych miejscach jest większa.

Należy zauważyć, że w opisywanym okresie wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące porzuconych pojazdów i oba zostały dzięki działaniom funkcjonariuszy zakończone usunięciem wraków z przestrzeni publicznej.

W przypadku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej według zgłaszającego infrastruktury bądź organizacji ruchu policjanci każdorazowo sprawdzają stan faktyczny i przedstawiają własną opinię w kwestii konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt. Oczywiście mundurowi biorą też pod uwagę statystykę zdarzeń drogowych.

Warto odnotować także, że w ramach weryfikacji jednego ze zgłoszeń w kategorii „Grupowanie małoletnich zagrożonych demoralizacją” policjanci z powiatu gdańskiego zatrzymali we wskazanym miejscu mężczyznę poszukiwanego listem gończym.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.