Wiadomości

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH

Data publikacji 24.07.2020

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz nagród MSWiA i Komendanta Głównego Policji. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Pomorski.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich, który razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejem Łapińskim wręczył kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Policji odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego.

Ponadto 20 funkcjonariuszy otrzymało nagrody motywacyjne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji - za szczególne osiągnięcia w służbie.

Wszystkim zgromadzonym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował, a wyróżnionym dodatkowo  podziękował za dotychczasową służbę i pracę.

Wojewoda Pomorski wręczył nowo przyjętym funkcjonariuszom listy gratulacyjne, a do wszystkich wyróżnionych skierował gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH
 • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW / WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I RESORTOWYCH