Policjanci podsumowali I półrocze 2020 roku - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Policjanci podsumowali I półrocze 2020 roku

Data publikacji 17.07.2020

Komenda Miejska Policji w Słupsku podsumowała pracę policjantów w I półroczu br. Funkcjonariusze odnotowali spadek liczby popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wysokim wskaźniku ich wykrywalności. Analiza pokazuje, że poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w dużym stopniu jest wynikiem działań grupy SPEED. Wzrost świadomości zagrożeń spowodowany jest działaniami prewencyjnymi stale podejmowanymi przez dzielnicowych i funkcjonariuszy z wydziału prewencji.

Z ostatniej analizy oceny badań wybranych instytucji wynika, że najwyżej ocenianą instytucją publiczną w Polsce jest Policja. Nasze działania są dobrze oceniane przez 80% ankietowanych. Jest to wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej historii badań. Dziękując za zaufanie mieszkańców, poniżej przedstawiamy wyniki pracy policjantów z okresu I półrocza 2019 i 2020 r.

W odniesieniu do I półrocza ubiegłego roku o ponad 200 spadła liczba przestępstw kryminalnych w czasie minionych 6 miesięcy. Choć ostatnie 4 miesiące były czasem wytężonej pracy na rzecz walki z koronawirusem, wykrywalność przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie. W kategorii rozbojów policjanci stwierdzili o 5 zdarzeń mniej przy jednoczesnym wzroście wykrycia. Podobnie mundurowi odnotowali bójki i pobicia w ilości zmniejszonej o 4. W tej kategorii w poprzednim okresie przestępstw dopuściło 4 nieletnich, a tym półroczu liczba spadła o 2. Różnicę o blisko 20 odnotowano w kategorii przestępstw kradzieży z włamaniem przy jednoczesnym wzroście wykrywalności i znaczącym spadku udziału nieletnich. W minionym półroczu żaden z nich nie dopuścił się przestępstwa kradzieży z włamaniem, podczas gdy w okresie porównawczym było ich 20. Podobnie spadek udziału nieletnich odnotowano przy przestępstwie kradzieży. W minionym okresie policjanci również nie zanotowali udziału tej grupy osób w przestępstwie.

O 36 mniejsza liczba przestępstw narkotykowych jest wynikiem wieloletniej nieprzerwanej pracy policjantów zwalczających posiadanie, zażywanie i handel substancjami psychoaktywnymi i środkami odurzającymi. Tutaj wykrywalność utrzymuje się na podobnym poziomie bliskim 100 procent.

Wyraźnie dostrzega się niezmiennie dużą aktywność funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo na drodze. Policjanci wykryli o 21 mniej przestępstw i zapisali wynik 100-procentowego wykrycia. Choć problem nietrzeźwych kierujących na naszych drogach nadal występuje, w tym roku było ich mniej o 14. W obu okresach porównawczych wykrywalność wynosi 100 procent. Z pewnością wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie miało powołanie w lipcu 2019 roku zespołu „SPEED”, którego głównym zadaniem jest eliminowanie kierujących stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu drogowego. W I półroczu 2019 r. słupska drogówka ujawniła 2315 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości i zatrzymała 56 praw jazdy z powodu przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wynik minionych 6 miesięcy pokazuje, że nastąpił wyraźny wzrost tych wskaźników. W tym roku policjanci ujawnili o 1636 więcej kierujących przekraczających prędkość, a w związku z przekroczeniem jej o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym zatrzymali o 82 prawa jazdy więcej.

Policja podejmuje różnego też inne działania, które mają wpływ na zmniejszenie ilości wypadków. Celem pracy funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań. Patrząc na udział pieszych w zdarzeniach drogowych, policjanci swoją uwagę skupiają też na tej grupie osób. Wynikiem działań kontrolno-prewencyjnych jest spadek o 6 wypadków drogowych z ich udziałem. Wyraźnie widać też mniejszą ilość zdarzeń drogowych. Przy większej o 14 ilości wypadków drogowych mundurowi odnotowali o ponad 300 kolizji mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Choć w czasie ostatnich 4 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa policjanci z profilaktyki i dzielnicowi mieli ograniczone możliwości spotkań z różnymi grupami społecznymi, korzystali z wielu innych narzędzi dających możliwość dotarcia do swoich mieszkańców. Współpraca z policjantami pionu prasowego przełożyła się na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości w zakresie występujących zagrożeń. Tak jak w I półroczu 2019 r. policjanci przeprowadzili 427 spotkań profilaktycznych, tak w tym roku było ich o 155 mniej. Bezpośrednie kontakty zostały zamienione na komunikaty prasowe podawane do lokalnych mediów i zamieszczane w Internecie. Wszystko po to, by nadal mówić, informować, edukować i pokazywać jak należy reagować na występujące zagrożenia. Patrząc, chociażby na fakt, że w tym okresie doszło do 1 oszustwa na wnuczka, podczas gdy w porównywalnym były 4 takie zdarzenia, można stwierdzić, że praca profilaktyków przynosi wymierne efekty.

Prezentowane wyniki pokazują, że praca policjantów jest stale na wysokim poziomie, co zdecydowanie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu zaufania społecznego. Ale dowodem na to jest też zachowanie obywateli, którzy wielokrotnie wysyłali do komendy wiadomości z podziękowaniami za profesjonalizm i skuteczne działanie mundurowych. W tym okresie była też sytuacja, gdzie na miejscu prowadzenia interwencji domowej, dzieci narysowały prace plastyczne dla policjantów, którzy zadbali o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Od kilku lat konsekwentnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas” i promowana jest aplikacja „Moja komenda” oraz platforma Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tym narzędziom obywatele mogą szybko i skutecznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym, znaleźć najbliższą jednostkę policji i zgłosić nurtujący ich problem. Naniesione zagrożenia na KMZB są dobrym źródłem informacji na temat występujących nieprawidłowości, co pozwala na odpowiednie dyslokowanie patroli, których celem jest ograniczenie lub wyeliminowanie problemu.

Z końcem czerwca po raz kolejny ruszyła akcja „Kręcie mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W ramach tej inicjatywy prowadzone są działania prewencyjne zarówno w naszym powiecie, jak i na terenie całego kraju. Tego typu działania mają na celu prezentowanie właściwych zachowań nad wodą. Policjanci w czasie służby prowadzą spotkania i rozmowy z wypoczywającymi na temat bezpieczeństwa nad wodą. Wzorem ubiegłych lat do pełnienia służby na terenach rekreacyjnych zostali skierowani również policjanci z Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, którzy wspierają miejscowych policjantów w zadaniach dotyczących zabezpieczenia sezonu letniego na naszym terenie.

Tak prezentuje się przegląd niektórych działań słupskiej policji. Podane wyniki są dowodem na to, że funkcjonariusze stale dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i pomimo utrudnień korzystają z dostępnych rozwiązań pozwalających na utrzymywanie z nimi kontaktu. Wszystko po to, by mieć realny wpływ na bezpieczeństwo. Przed policjantami słupskiej komendy II półrocze, a wraz z nim realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, dalsza służba na rzecz ograniczania przestępczości, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i walki z niewidzialnym wrogiem. Dziękując za zaufanie mieszkańców, zapewniamy stałą i intensywną pracę na rzecz utrzymania wysokiego poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  • policjanci
  • policjanci
  • policjanci
  • policjanci
  • policjanci
  • policjanci
  • policjanci