Oficjalne wprowadzenie komendantów w garnizonie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Oficjalne wprowadzenie komendantów w garnizonie

Data publikacji 15.05.2020

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył dwa rozkazy personalne na stanowiska kierownicze – mł.insp. Tomasz Hinz objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, a mł.insp. Wojciech Jakubowski został Komendantem Powiatowym Policji w Chojnicach.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkazy powołania na stanowiska kierownicze w garnizonie pomorskim wręczone zostały w małym gronie.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Po odczytaniu decyzji personalnych wręczono rozkazy o powołaniu na stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku życzył obu nowym komendantom – słupskiej i chojnickiej jednostki - dużo sukcesów na nowym stanowisku.

Przed dzisiejszym awansem mł.insp. Tomasz Hinz piastował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Chojnicach, natomiast mł.insp. Wojciech Jakubowski był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

  • wprowadzenie
  • wprowadzenie